Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAFİF KOMEDYA

Tek amacı eğlendirmek olan bu komedya biçiminde esnek bir doku vardır. Konuşma örgüsü hızlı bir gelişim gösterir ve ince bir taşlamayı kapsar.

 

HAFİFLİK

Tiyatro konuşmasında doğru boğumlamayı engelleyen yapaylık.

 

HALK TİYATROSU

Geniş halk yığınlarına yönelen hem öğretici, hem eğlendirici tiyatro.

 

HAREKET YAPIMI

Oyun düzeninde yoruma uygun olarak hareketlerin ortaya çıkarılması. Hareketin uygulayımsal ölçülerinin, duygusal değerlerinin ve niteliklerinin saptanması.

 

HİNT TİYATROSU

M.S. 320 tarihinden 8. yüzyılın sonlarına kadar süren klasik dönemden sonra, 9. yüzyıl başlarından sonlarına kadar süren klasik sonrası dönem içinde gelişen Hint tiyatrosunun kapsamı içine yazılı betikler, gölge oyunu, danslar girer. Hint tiyatrosunda iki temel dram türü vardır: biri, malzemesini söylence ve tarihten alan, oyunun sonunda ölmeyen kahramanları işleyen “nataka”, ötekisi de malzemesini insandan alan, devlet memurları ile olağan insanı ele alırken onların zaaflarıyla alay eden “Prakarana”dır.

 

HİPOKRİTOS

Eski Yunancada hipokritos yanıtlayan anlamına gelir. M.Ö. 534’te Thespis'in koro içinden birini ayırıp, korobaşı durumuna getirmesiyle birinci oyuncu doğmuştur. Bu oyuncu, koronun söylediklerine karşılık verdiğinden ona hipokritos denilirdi.

 

HOKKABAZLIK

Bir seyirlik oyun çeşidi. 15. ve 16. yüzyıllarda Yahudiler eliyle Türkiye'ye girmiş, beceriden çok söyleşme niteliğini kazanışıyla, dramatik gösteri haline gelmiştir. Hokkabazlığın baş kişileri Usta ile onun oyunlarını bozmaya ve taklit etmeye çalışan Yardağı'dır. Hokkabazlık giriş bölümüyle başlar, muhavere'yle yürür, bitiş'le sona erer.