Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

Başkut, Cevat Fehmi

1905

Edirne

15.03.1971

İstanbul

Oyun yazarı, gazeteci.

Hakkında

Eyüp Rüştiyesi ve İstanbul Sultanisi’nde (İstanbul Erkek Lisesi) öğrenim gördü. Kurtuluş Savaşı yıllarını Ankara’da geçirdi. TBMM Basımevi’nde düzeltmenlik yaptı. Meclis’te zabıt kâtibi olarak çalıştı. 1928-1963 arasında Vakit, Son Saat, Son Posta, Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, yazı işleri müdürlüğü yaptı. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinde bulundu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. “Geceleri Bizi Kimler Bekliyor” adlı bir röportaj kitabı ve birkaç roman denemesi var. İlk oyunu “Büyük Şehir” 1942-1943 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Hemen her yıl yeni oyunlar yazdı. Türkiye’de Cumhuriyetten sonra ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı. Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı.

Cumhuriyet devri oyun yazarlarındandır. Basılan ilk yazısı röportaj türündendir. Sonra iki roman denemesi yayımlamış, polisiye roman türünü de denedikten sonra oyun yazarlığında karar kılmıştır (1942). Sayıları yirmi üçü bulan oyunlarının mihveri, aile münasebetleri içinde zamanla değişen fikrî ve ahlâkî zıtlaşmalardır. Konularını günlük hayattan, olaylar ve insanlar arasındaki çatışmalardan alır. Aile yapısındaki bozulmaya seyircinin dikkatini çeker. Paydos yurt dışında, Atina’da 65 defa temsil edilerek yabancı Ülkede profesyonel sahnede oynayan ilk Türk oyunu olmuştur. Eserleri Ankara’da, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Devlet Tiyatroları’nda, okul sahnelerinde defalarca oynanmıştır. Bunların bir kısmı yazarın sağlığında, birkaç defa basıldı. Bazıları da ölümünden sonra İnkılâp ve Aka Kitapevleri tarafından dört cilt hâlinde yayımladı.

Tiyatro Eserlerinden Bazıları

Buzlar Çözülmeden

Büyük Şehir

Emekli

Göç

Hacıyatmaz

Harputta Bir Amerikalı

Kleopatranın Mezarı

Küçük Şehir

Ölen Hangisi

Paydos

Sana Rey Veriyorum

Tablodaki Adam

Üstüste İki Adam